Man-in-the-middle (MITM)

Wanneer iemand tussen een (internet)verbinding van de gebruiker en de eindbestemming komt.

Man-in-the-middle (MITM)