Vishing

Een vorm van phishing gericht op het achterhalen van (kostbare) informatie via telefoongesprekken.

Vishing