Cyber Acroniemen

0-9


2FA

Tweefactorauthenticatie. Dit is een extra beveiligingsmaatregel voor betere bescherming van datgene waar je toegang tot wil krijgen. Dit wordt gebruikt in combinatie met een wachtwoord. Tweefactorauthenticatie is in verschillende vormen toepasbaar.


A


AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Nederlandse wet voor de bescherming van persoonsgegevens, afgeleidt van de GDPR.


G


GDPR

General Data Protection Regulation. Een Europese wet voor de bescherming van persoonsgegevens.


S


SMS

Short Message Service. Een dienst voor het versturen en ontvangen van korte berichten middels een mobiele telefoon.


T


TOR

The Onion Router. Speciale browser voor anoniem(er) op het internet te kunnen surfen. Tevens is het mogelijk om via de TOR-browser websites op het dark web te benaderen.